درمانگاه فیزیوتراپی ایران درمانگاه رازی انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی، کار درمانی و روشهای اصلاحی زیر نظر کارشناسان متخصص و مجرب روزهای حضور شنبه الی پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳

انجام لیزر پر توان و اوزون تراپی جهت تسکین درد های استخوانی و مفصلی و اسکلتی با دستگاه های پیشرفته بدون تزریق کورتون روزهای حضور روزهای زوج