تزریقات و پانسمان شامل انواع تزریقات ساده و تزریقات آمپول های خاص ، سرم تراپی اطفال و بزرگسالان ، سرم تراپی ونوفر ،
انواع پانسمان ساده و وسیع ، پانسمان سوختگی ، فصد خون ، نوارقلب ، بخیه و چسب بخیه ( بدون نیاز به بی حسی و نخ بخیه ) شستشوی گوش ، سوراخ کردن گوش ، تست قند خون ، کنترل فشار خون