درمانگاه عمومی پزشکان مجرب عمومی ۲۴ ساعت ، طول هفته و ایام تعطیل و جمعه

جدول حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در جدول ریز

داخلی و عفونی گوش و حلق و بینیفوق تخصص غدد و متابولیسماطفالمغز و اعصابزنان و زایمانارتوپدمتخصص داخلیپوست و موپوست و زیباییجراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیککارشناس تغذیه کارشناس مامایی
شنبه10 الی ۱۲17 الی ۱۹صبح و بعد از ظهر
یکشنبه10 الی ۱۲9 الی ۱۱صبح و بعد از ظهر
دوشنبه8 الی ۹9 الی ۱۰10 الی ۱۲10 الی ۱۳صبح و بعد از ظهر
سه شنبه10 الی ۱۲16 الی ۱۸11 الی ۱۲9 الی ۱۱صبح و بعد از ظهر
چهارشنبه10 الی ۱۲16 الی ۱۸15 الی ۱۶صبح و بعد از ظهر
پنج شنبه16 الی ۱۸10 الی ۱۲16 الی ۱۸9 الی ۱۱10 الی ۱۲صبح و بعد از ظهر
جمعه
 • متخصص داخلی و عفونی روز های حضور شنبه ، یک شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ صبح
 • متخصص گوش و حلق و بینی  روزهای حضور سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه بعدازظهر ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • متخصص داخلی فوق تخصص غدد و متابولیسم روزهای حضور پنج شنبه صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح
 • متخصص اطفال روزهای حضور پنج شنبه بعدازظهر ساعت ۱۶ الی ۱۸
 • متخصص مغز و اعصاب روزهای حضور سه شنبه صبح ساعت ۱۱ الی ۱۲
 • متخصص مغز و اعصاب روزهای حضور چهارشنبه صبح ساعت ۱۱ الی ۱۲
 • متخصص زنان و زایمان روز حضور دوشنبه صبح ساعت ۸ الی ۹
 • متخصص ارتوپد روز حضور دوشنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۰
 • متخصص داخلی روز حضور شنبه بعدازظهر ساعت ۱۷ الی ۱۹
 • متخصص پوست و مو روزهای حضور یک شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۱
 • متخصص پوست و زیبایی روزهای حضور دوشنبه و پنج شنبه صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • متخصص طب فیزیکی روز حضور چهارشنبه صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲
 • متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیک  روز حضور چهارشنبه بعدازظهر ساعت ۱۵ الی ۱۶
 • کارشناس تغذیه روز حضور دوشنبه صبح ساعت ۱۰ الی ۱۳
 • کارشناس مامایی همه روزه از شنبه الی پنج شنبه صبح و بعدازظهر