کمبود آهن

عواقب کمبود آهن در بدن

تنگی نفس و تپش قلب

افراد مبتلا به شکل‌های شدیدتر کم‌خونی بیشتر تنگی نفس خود را در هنگام فعالیت بدنی اعلام می‌کنند.

شکل خیلی شدید کم‌خونی بدن را وامی‌دارد عارضه موجود را با افزایش برون ده قلب جبران کند که این خود موجب تپش قلب و تعریق می‌گردد و در پایان منجر به نارسایی قلبی می‌شود.

ابتلا به بیماری های عفونی

پروتئین های اتصال دهنده آهن از عفونت جلوگیری می کنند.

و ارگانهایی از بدن که تحت همه پاتوژنهای بیماری زا قرار گرفته اند با استفاد از آهن رشد خود را از سر می گیرند.

در نتیجه از این طریق باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا می شود.

بیماری هایی مانند اسهال، آکلریدریا، بیماری های روده ای مانند سلیاک، گاستریک آتروفیک، گاستروکتومی باعث چذب کمتر آهن می شود.

در التهابات مزمن آزاد سازی ناقص آهن از ذخایر آن به پلاسما صورت می گیرید و کم خونی حادث می شود.

بی اشتهایی

کم خونی فقر آهن شایعترین کم خونی درکودکان است که بر اثراختلال در تغذیه ایجاد می شـود.

رنگ پریدگی

در صورت کمبود آهـن، تولیـد هموگلوبین در گلبول قرمز کاهش یافته و در نهایت گلبول قرمز کوچک (میکروسیتیک) و کم رنگ (هیپوکروم) می شـود

از طرف دیگر کمبود هموگلوبین منجر به کم شدن ظرفیت خـون در حمل اکـسیژن بـه بافت هـا مـی گـردد.

در نتیجـه اغلب افراد  مبتلا به کم خونی رنگ پریده اند.

سندروم بی قراری ساق پا

بعلت اختلال در تولید و توزیع دوپامین، کمبود آهن در مغز ایجاد و این بیماری بروز میابد.

سوزش دست و پا

در صورت تولید میلیناسیون ناکافی اعصاب، در اثر فقر آهن پارستزی رخ داده که باعث بی حسی و سوزش دستها و پاها و کاهش حس وضعیت می گردد.

فراموشی

در صورت وجود کم خونی میلیناسیون ناکافی اعصاب ایجاد شده و بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و بدلیل هماهنگی نا مناسب سیستم عصبی کاهش حافظه رخ می دهد.

مشکلات کلیوی

در شرایط کم خونی بدلیل عدم کارکرد صحیح غدد درون ریز

ترشح ناکافی هورمون برای تولید گلبول های خون صورت گرفته

همچنین مقدار بسیار زیادی آهن از طریق دیالیز نیز از دسترس خارج می شود و مشکلاتی برا کارکرد صحیح کلیه به همراه می آورد.